Over ons

Het bureau
De Ontwerpwerkplaats is de samenwerking van meubelontwerper Gijs Niemeijer en architect Floor van Ditzhuyzen. Het bureau is in 1988 gestart met het ontwerpen én maken van meubels. Gaandeweg is het accent verschoven naar het ruimtelijk ontwerp, zowel interieur als exterieur. Dit levert een productieve wisselwerking op tussen het denken vanuit het object en de benadering van een ruimtelijk ontwerp.
Naast de ontwerpstudio herbergt ons pand een werkplaats waar prototypes van meubels en maquettes worden vervaardigd en waar ruimte is voor het experimenteren met materialen en technieken: vandaar de Ontwerpwerkplaats. Wij hebben de kennis en ervaring in huis om een ruimtelijk ontwerp met gevoel voor materialisering en detail uit te werken, van stoel tot schoolplein.

Transformatie van het bestaande
De Ontwerpwerkplaats is sterk op de schaal van het interieur van het gebouw en de stad. Wij werken veel aan de revitalisatie en transformatie van bestaande gebouwen en publieke ruimtes. We kiezen bewust voor een schaal die wij als bureau van het begin tot het einde beheersen en waarin het hele proces samen met de opdrachtgever en geselecteerde adviseurs wordt doorlopen. De opdrachten variëren van de verbouw van particuliere woonhuizen, naar grotere verbouwingen van zorgpraktijken tot transformatie van schoolgebouwen.
De huidige leegstand van gebouwen daagt ons uit om plannen te ontwikkelen waarin maatschappelijke vraagstukken worden verbonden aan de opgave van transformatie. Bijvoorbeeld in de ontwikkeling van het Technieklab, waarbij de opgave voor het terugbrengen van het vak techniek in het basisonderwijs is gekoppeld aan leegstand en het gezamenlijk programmeren van voorzieningen voor basisscholen in een wijk.

Denken vanuit de gebruiker
Een goed ontwerp komt tot stand door de synergie tussen ontwerper en opdrachtgever. Wij verkennen samen met de opdrachtgever en de toekomstige gebruikers de opdracht. We verdiepen ons in het huidige gebruik maar onderzoeken ook de sluimerende wensen voor de toekomst van het gebouw. Dit wordt vastgelegd in een kwalitatief programma van wensen.
Voor de Ontwerpwerkplaats is de gebruiker, de bestaande context en het functionele gebruik hét vertrekpunt voor het ruimtelijk ontwerp en de inrichting. De esthetiek van een ontwerp komt als vanzelfsprekend voort uit de gekozen functionele en ruimtelijke oplossingen.

CV Gijs Niemeijer op LinkedIn
CV Floor van Ditzhuyzen op LinkedIn  publicaties & awards (PDF) >
  gerealiseerde projecten (PDF) >