Design Charette 'Hart van Holendrecht'

15 februari 2022
Floor van Ditzhuyzen maakte deel uit van het multi-disciplinaire Team W. dat deelnam aan de Design Charette 'Hart van Holendrecht' georganiseerd door Architectuurcentrum Amsterdam (Arcam), Hogeschool van Amsterdam en Woningcorporatie Eigen Haard.

Onze insteek was om de opgave te benaderen vanuit sociaal ecologisch perspectief. Door het stellen van open vragen, het doen van veldwerk, het versterken van bestaande buurtinitiatieven en het begrip “bewoners” ruimer op te vatten dan alleen de mens, wilden we tot een holistische, gelaagde ontwerpvisie komen voor deze kansrijke en groene buurt. Zie de terugblik op het voorlopige resultaat hier.

Donderdag 31 maart zullen de plannen en onderzoeksresultaten gepresenteerd worden in Pakhuis De Zwijger. Volg Arcam, Pakhuis de Zwijger en onze sociale media om op de hoogte te blijven!