Lyceum Ypenburg 
1
 / 6
  info  

Lyceum Ypenburg
Interieur, Meubel, Onderwijs
2006, Den Haag
Opdrachtgever: Atlas Onderwijsgroep
Status: uitgevoerd
Programma: inrichting klaslokalen, mediatheek, aula, personeelskamer, werkplekken, lockers
Fotografie: Pepijn Lutgerink.
In het door architectenbureau DP6 ontworpen gebouw zijn VMBO, HAVO en VWO ondergebracht. De Ontwerpwerkplaats is vanaf de architectenselectie betrokken geweest bij het bouwproces, o.a. het opstellen van een programma van wensen. In dit document zijn niet zozeer kwantitatieve maar meer kwalitatieve eisen op het gebied van het gebouw en de inrichting vastgelegd. Daardoor waren we zeer goed op de hoogte van de specifieke wensen van de gebruiker t.a.v. interieur en inrichting en in staat deze te vertalen in een interieur op maat; geen standaard meubilair maar een totaal-inrichting die toegesneden is op de specifieke gebruiker, van balie tot signing.
De lockers - een noodzakelijke voorziening in hedendaagse schoolgebouwen - zijn niet als losse elementen later geplaatst maar geïntegreerd in het gebouw, als functionele wanden tussen lokalen en verkeersruimte. De lockerswanden zijn voorzien van een doorgaand patroon, ontworpen door kunstenaar Robert Zandvliet. Dit patroon is ingefreesd in de toplaag van het volkern-materiaal.
 
> Patio Lyceum Ypenburg (project)