Westvleugel Rijswijks Lyceum 
1
 / 4
  info  

Westvleugel Rijswijks Lyceum
Interieur, Onderwijs, Transformatie
2002, Rijswijk
Opdrachtgever: Stichting VO Haaglanden
Status: opgeleverd
Programma: aula, kantoren, personeelskamer, theorie- & practicumlokalen (1785 m2 netto)
Fotografie: Stijn Brakkee.
Het Rijswijks Lyceum is één van de weinige scholen in Nederland die over een heuse theaterzaal beschikt, inclusief een professioneel ingerichte toneeltoren; een reliek uit de tijd dat dit de schouwburg van de gemeente Rijswijk was. Behalve voor het geven van voorstellingen doet de zaal ook dienst als overblijfruimte. Dit veroorzaakte echter veel overlast aangezien de zaal in open verbinding stond met de rest van de school. Daarom is er een scheidingswand geplaatst, voorzien van een collage van theaterposters. De begane grond herbergt de diverse kantoren, de 1e verdieping de BINASK-lokalen en de nieuwe personeelskamer.
 
> Revitalisatie Rijswijks Lyceum (project)