Rooted Urbanism 
1
 / 1
  info  

Rooted Urbanism
Exterieur, Specials
2022 - heden, NL

Floor van Ditzhuyzen maakt deel uit van het onderzoeks- en ontwerpcollectief ROOTED URBANISM, een samenwerkingsverband tussen vijf vrouwen uit verschillende ontwerpdisciplines. ROOTED staat voor geworteld en verwijst naar gezonde groei maar ook naar een organische werkwijze die zoekt naar verbinding en samenwerking. Het gaat over de bewoner die zich thuis voelt (geworteld is) in een bestaande buurt, zowel human als other than human bewoners.

Hoe zien stedelijke ontwikkelingen eruit als we onszelf als onderdeel van de natuur gaan zien, als gelijkwaardig en niet als overheersend? Hoe kunnen we tot plannen komen met de bewoners die er al zijn, human & other than human? Hoe kunnen we bestaande buurten ontwikkelen vanuit wat er al is?

Transformeren en verdichten van bestaande buurten vraagt om het aangaan van relaties en het leggen van verbindingen en verbanden. Dat klinkt simpel maar is het allesbehalve gezien vanuit de huidige werkwijze waarin economie, juridische kaders en ‘hoog over’ planning dominant aanwezig zijn. ROOTED URBANISM stelt de vraag: Wat is er al? Van daaruit werken we vanuit een ontwerp- en onderzoeksaanpak die eerder relationeel dan rationeel te noemen is.

Voor meer info bezoek de website: www.rootedurbanism.nl.