Technieklab 
1
 / 14
  info  

Technieklab
Onderwijs, Specials
2015, Rotterdam
Opdrachtgever: Gemeente Rotterdam
Status: studie
Programma: entree, loge, centrale ruimte, werklokalen, technotheek, pantry, buitenruimte (200 m2 netto).
In samenwerking met Buro HBLZ
In 2020 dient op alle basisscholen wetenschap- en techniekonderwijs in het onderwijsprogramma geïntegreerd te zijn. Basisschoolleerlingen moeten worden gestimuleerd te kiezen voor techniek in het voortgezet onderwijs; want jong geleerd is oud gedaan.
Het Technieklab is een gemeenschappelijke lesruimte voor wetenschap en techniekonderwijs waar meerdere basisscholen gebruik van kunnen maken. Kennis, ruimte en kosten kunnen gedeeld worden, vergelijkbaar met het gymnastieklokaal waar meerdere scholen in een wijk gebruik van maken. Het plezier van het maken staat voorop.  De ruimte nodigt leerlingen uit om zelf te experimenteren en ontwerpen. Leerlingen maken kennis met 21-eeuwse maaktechnieken zoals 3D-tekenen en lasersnijden.
Eén van de spin-offs van Technieklab is Glundertechniek. VMBO-leerlingen van het Scheepvaart & Transport College (STC) geven, als trotse ambassadeurs van het vak techniek, presentaties op basisscholen aan de hand van een zelfgebouwde machine-met-een-verhaal. Met de Weerkrachttoren  kunnen eenvoudige weermetingen gedaan worden. Glundertechniek is een werkvorm die de kans vergroot dat basisschoolleerlingen kiezen voor het vak techniek dankzij peer-to-peer learning; ze krijgen techniekles van iemand die maar een paar jaar ouder is dan zij.
Glundertechniek is een Rotterdamse samenwerking tussen Team Technieklab, het Scheepvaart & Transport College (STC) en de Pabo (afdeling wetenschap & techniek). Het project wordt financieel ondersteund met een subsidie van CityLab010.

Om een indruk te geven van de scope van het Technieklab volgt op de volgende pagina's een selectie uit het document 'blauwdruk pilot technieklab'.

 
> Eerste Weerkrachttoren in gebruik! (etalage)