Public Space Detective
Action Research op het Stationsplein Rotterdam

15 januari 2018
Hoe publiek is het plein voor het Rotterdamse Centraal Station? Door middel van 'action research' werd met studenten architectuur onderzocht of en in hoeverre het Stationsplein functioneert als publieke ruimte.
Het Stationsplein is een transit-ruimte, ontworpen met zo min mogelijk 'wrijving'; geen obstakels zoals banken, lantaarnpalen of andersoortige objecten. Maar er is een verschil tussen publieke ruimte en publieke plekken; niet elke publieke ruimte is ook een publieke plek. Welke delen van deze ruimte zijn publieke plekken? Waar is bewijs van stedelijk leven en hoe manifesteert zich dat?
Met het spelen van de 'Public Space Detective Game' zijn we te werk gegaan als een detective en hebben we het Stationsplein onderworpen aan een onderzoek naar sporen van publieke activiteit; kauwgom, sigarettenpeuken, etc. De hoeveelheid zwerfvuil per vierkante meter is een indicatie voor het niveau van publieke activiteit op een een bepaalde plek; roken, wachten, zitten, eten, etc; de zogenaamde 'zooi'-index. Foto's van de gemarkeerde plekken zijn te vinden op Instagram via de hashtag #publicspacedetective; een catalogus van sporen van publiek leven.
De resultaten van het onderzoek worden gepresenteerd op het 'We Love Public Space' Festival 2018.

 
> Wachten is een Werkwoord (project)